Header

Banner Slider

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

mark

About Us

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

"องค์กรแห่งความสุข ที่ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานระดับสากล"

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

Medical center

ศูนย์การรักษา

ค้นหาศูนย์การรักษาตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การรักษาตามอาการ

คลินิกโสต ศอ นาสิก

กระดูกและข้อ

วินิจฉัย รักษาโรคทางกระดูกและข้อ โดยแพทย์เฉพาะทาง

 

คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลพิษณุเวชแผนกโรคผิวหนัง

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชม.

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสำหรับเด็ก เหมาจ่าย 4 เข็ม

ราคา 12,600.-/15,010.-

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสำหรับเด็ก เหมาจ่าย 3 เข็ม

ราคา 9,470.-/11,270.-

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบสำหรับเด็ก เหมาจ่าย 2 เข็ม

ราคา 6,330.-/7,530.-

แพ็กเกจใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ราคา 80.-/500.-

บทความและข่าวสาร

การประเมินสุขภาพด้วยเครื่อง Body Composition

องค์ประกอบสําคัญของโครงสร้างร่างกาย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่รองลงมาเป็นกระดูกไขมันและองค์ประกอบอื่นที่เหลือ ดังนั้นเรานําเอา ปริมาณที่เป็นสัดส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมันต่อร่างกายทั้งหมดมาประเมินสุขภาพได้ เพื่อความถูกต้องมาตรฐาน สะดวก เชื่อถือได้ เราตรวจวัดด้วย เครื่อง Body Composition ซึ่งเป็นการวัดที่ปลอดภัย สะดวก เครื่องจะรายงานออกมา ตั้งแต่ BMI เปอร์เซ็นต์ไขมันทั่วร่างกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน เพื่อแก้ไขและนําไป ตรวจติดตามวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น การทานอาหาร การออกกําลังกาย ต่อไปเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

การประเมินสุขภาพด้วยเครื่อง Body Composition

องค์ประกอบสําคัญของโครงสร้างร่างกาย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่รองลงมาเป็นกระดูกไขมันและองค์ประกอบอื่นที่เหลือ ดังนั้นเรานําเอา ปริมาณที่เป็นสัดส่วนของกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมันต่อร่างกายทั้งหมดมาประเมินสุขภาพได้ เพื่อความถูกต้องมาตรฐาน สะดวก เชื่อถือได้ เราตรวจวัดด้วย เครื่อง Body Composition ซึ่งเป็นการวัดที่ปลอดภัย สะดวก เครื่องจะรายงานออกมา ตั้งแต่ BMI เปอร์เซ็นต์ไขมันทั่วร่างกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน เพื่อแก้ไขและนําไป ตรวจติดตามวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น การทานอาหาร การออกกําลังกาย ต่อไปเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมทางด้านสารอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่จำเป็นต้องมีการเสริมสารอาหารบางชนิดตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งครรภ์ เช่น โรคความผิดปกติของระบบประสาท สมอง และไขสันหลังของทารกในครรภ์ ที่เรียกว่า Neural tube defect (NTD) ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการได้รับสารโฟลิก หรือ โฟเลตให้เพียงพอ (4-5 มิลลิกรัมต่อวัน) จากยา หรือนมที่มีโฟเลตสูง ในช่วง 1-3 เดือนแรกก่อนการตั้งครรภ์ เมื่อตั้งครรภ์แล้ว แพทย์จะให้ทานโฟเลตต่อเนื่อง ดังนั้น โภชนาการที่ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่คนเป็นแม่ควรเตรียมพร้อม

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมทางด้านสารอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่จำเป็นต้องมีการเสริมสารอาหารบางชนิดตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งครรภ์ เช่น โรคความผิดปกติของระบบประสาท สมอง และไขสันหลังของทารกในครรภ์ ที่เรียกว่า Neural tube defect (NTD) ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการได้รับสารโฟลิก หรือ โฟเลตให้เพียงพอ (4-5 มิลลิกรัมต่อวัน) จากยา หรือนมที่มีโฟเลตสูง ในช่วง 1-3 เดือนแรกก่อนการตั้งครรภ์ เมื่อตั้งครรภ์แล้ว แพทย์จะให้ทานโฟเลตต่อเนื่อง ดังนั้น โภชนาการที่ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่คนเป็นแม่ควรเตรียมพร้อม

05 ธันวาคม 2566

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เข้ารับรางวัล Green & Clean Hospital

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล Green and Clean Hospital ระดับมาตรฐาน สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

05 ธันวาคม 2566

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ เข้ารับรางวัล Green & Clean Hospital

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัล Green and Clean Hospital ระดับมาตรฐาน สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

05 ธันวาคม 2566

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดมหกรรมสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพของทุกคนจะเปลี่ยนไป โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมเชิญค้นหาคำตอบสุขภาพกับงานมหกรรมสุขภาพ

05 ธันวาคม 2566

พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดมหกรรมสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพของทุกคนจะเปลี่ยนไป โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมเชิญค้นหาคำตอบสุขภาพกับงานมหกรรมสุขภาพ

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง