Header

Banner Slider

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

mark

About Us

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

"องค์กรแห่งความสุข ที่ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานระดับสากล"

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

Medical center

ศูนย์การรักษา

ค้นหาศูนย์การรักษาตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การรักษาตามอาการ

orthopedic-center ศูนย์กระดูกและข้อ

กระดูกและข้อ

วินิจฉัย รักษาโรคทางกระดูกและข้อ โดยแพทย์เฉพาะทาง

 

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชม.

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ราคา 6,900.-/8,395.-

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

ราคา 4,990.-/5,551.-

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ราคา 4,900.-/7,035.-

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ราคา 4,990.-/6,135.-

บทความและข่าวสาร

มะเร็งปากมดลูกอันตรายแค่ไหน?

มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของหญิงไทย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human papilloma virus) โดยการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นแล้ว มะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ ถ้าสามารถตรวจพบ ได้เร็วในระยะก่อนเป็นมะเร็ง แต่สาเหตุสําคัญที่ทําให้โรคนี้ยังเป็นกันมากในปัจจุบัน

มะเร็งปากมดลูกอันตรายแค่ไหน?

มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของหญิงไทย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human papilloma virus) โดยการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นแล้ว มะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ ถ้าสามารถตรวจพบ ได้เร็วในระยะก่อนเป็นมะเร็ง แต่สาเหตุสําคัญที่ทําให้โรคนี้ยังเป็นกันมากในปัจจุบัน

วูบหมดสติล้มไม่รู้ตัวเกิดจากอะไร

ภาวะวูบหมดสติ (Syncope) เป็นอาการสูญเสียความรู้สึกตัว และการทรงตัวชั่วคราว โดยทั่วไปเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะ ทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่วคราวจะมีลักษณะอาการเฉพาะ คือ หมดสติเฉียบพลัน เกิดขึ้นชั่วขณะในระยะเวลาอันสั้นและสามารถฟื้นคืนสติเองได้ จะแสดงออกทางอาการหลากหลาย เช่น เรียกไม่รู้สึกตัว ล้มลมกับพื้น ทรงตัวไม่อยู่ อาจมีอาการเกร็งที่มือ เท้า ตาค้างชั่วขณะ เหงื่อออกที่ใบหน้า ซึ่งผู้ป่วยจะจำเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้ โดยจะมีระยะเวลาการหมดสติตั้งแต่ 30 วินาที ถึง 5 นาที ขึ้นกับสุขภาพพื้นฐานเดิมของผู้ป่วย

วูบหมดสติล้มไม่รู้ตัวเกิดจากอะไร

ภาวะวูบหมดสติ (Syncope) เป็นอาการสูญเสียความรู้สึกตัว และการทรงตัวชั่วคราว โดยทั่วไปเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะ ทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่วคราวจะมีลักษณะอาการเฉพาะ คือ หมดสติเฉียบพลัน เกิดขึ้นชั่วขณะในระยะเวลาอันสั้นและสามารถฟื้นคืนสติเองได้ จะแสดงออกทางอาการหลากหลาย เช่น เรียกไม่รู้สึกตัว ล้มลมกับพื้น ทรงตัวไม่อยู่ อาจมีอาการเกร็งที่มือ เท้า ตาค้างชั่วขณะ เหงื่อออกที่ใบหน้า ซึ่งผู้ป่วยจะจำเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้ โดยจะมีระยะเวลาการหมดสติตั้งแต่ 30 วินาที ถึง 5 นาที ขึ้นกับสุขภาพพื้นฐานเดิมของผู้ป่วย

ไวรัสตับอักเสบซี

Fรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดซี สามารถติดต่อกันทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์คล้ายกับ ไวรัสตับอักเสบบี แต่ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางการให้นมบุตร การจามหรือไอรดกัน การรับประทาน อาหารหรือดื่มน้ําด้วยกัน และการใช้ถ้วยชามร่วมกัน

ไวรัสตับอักเสบซี

Fรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดซี สามารถติดต่อกันทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์คล้ายกับ ไวรัสตับอักเสบบี แต่ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางการให้นมบุตร การจามหรือไอรดกัน การรับประทาน อาหารหรือดื่มน้ําด้วยกัน และการใช้ถ้วยชามร่วมกัน

24 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ สนับสนุนจุดปฐมพยาบาลในงานลับแลปันสุข2

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ สนับสนุนจุดปฐมพยาบาลในงานลับแลปันสุข ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเพื่อส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

24 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ สนับสนุนจุดปฐมพยาบาลในงานลับแลปันสุข2

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ สนับสนุนจุดปฐมพยาบาลในงานลับแลปันสุข ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเพื่อส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

22 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมงาน 42 ปี

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมงาน 42 ปี ร่วมกับโรงพยาบาลพิษณุเวช

22 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมงาน 42 ปี

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมงาน 42 ปี ร่วมกับโรงพยาบาลพิษณุเวช

17 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Mother Class เพื่อแม่น้องและน้องในครรภ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ขอบคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม Mother Class ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลาสที่ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ภูมิใจที่ได้สร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ขนเอาความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์รวมถึงหลังคลอดพร้อมกับการให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การสอนการอาบบน้ำ การออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ รวมถึงการให้ความรู้เฉพาะสำหรับคุณแม่ควรรู้ และผู้มีประสบการณ์โดยตรงมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ

17 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Mother Class เพื่อแม่น้องและน้องในครรภ์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ขอบคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม Mother Class ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลาสที่ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ภูมิใจที่ได้สร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่ขนเอาความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์รวมถึงหลังคลอดพร้อมกับการให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การสอนการอาบบน้ำ การออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ รวมถึงการให้ความรู้เฉพาะสำหรับคุณแม่ควรรู้ และผู้มีประสบการณ์โดยตรงมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง